Menu

ที่พัก บึงกาฬ

โรงแรมบึงกาฬ, รีสอร์ทบึงกาฬ, พูลวิลล่าบึงกาฬ, โฮมสเตย์บึงกาฬ, เกสต์เฮาส์บึงกาฬ

ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท พูลวิลล่า โฮมสเตย์ เกสต์เฮาส์ บึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสุดของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 765 กิโลเมตร เป็นจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองที่สำคัญของจังหวัดแถบลุ่มแม่น้ำโขง

จังหวัดบึงกาฬ เป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยว (Bueng Kan Attraction) หลายรูปแบบ มีน้ำตก ภูเขา มีพื้นที่ติดต่อกับแม่น้ำโขง และแขวงบริคำไชย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บึงกาฬเพิ่งได้รับแต่งตั้งเป็นให้เป็นจังหวัดได้ไม่นาน นับเป็นจังหวัดใหม่ที่น่าสนใจ ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม

จังหวัดบึงกาฬ แบ่งการปกครองออกเป็น ๘ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองบึงกาฬ อำเภอปากคาด อำเภอโซ่พิสัย อำเภอศรีวิไล อำเภอพรเจริญ อำเภอเซกา อำเภอบึงโขงหลง และอำเภอบุ่งคล้า

ที่พักบึงกาฬ มีหลากหลายรูปแบบตั้งแต่ โฮสเทลบึงกาฬ บังกาโลบึงกาฬ เกสต์เฮาส์บึงกาฬ โฮมสเตย์บึงกาฬ พูลวิลล่าบึงกาฬ รีสอร์ทบึงกาฬ โรงแรมบึงกาฬ


กิจกรรมที่น่าสนใจเมื่อคุณมาท่องเที่ยวที่ จังหวัดบึงกาฬ

  • ภูลังกา
  • ภูทอก
  • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว
  • บึงโขงหลง
  • แก่งอาฮง หรือ สะดือแม่น้ำโขง

1

รายการ ที่พักทั้งหมด 2 รายการ