Menu

ที่พัก นครพนม

โรงแรมนครพนม, รีสอร์ทนครพนม, พูลวิลล่านครพนม, โฮมสเตย์นครพนม, เกสต์เฮาส์นครพนม

ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท พูลวิลล่า โฮมสเตย์ เกสต์เฮาส์ นครพนม

จังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย นับเป็นเมืองชายแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ความสวยงามของทิวทัศน์ และมีความหลากหลายของวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ รวมทั้งประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมีพระธาตุพนมเป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมือง พื้นที่ด้านเหนือและตะวันออกของจังหวัดติดกับแม่น้ำโขงโดยตลอด

จังหวัดนครพนม เคยเป็นอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองมาก่อน จึงมีวัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และน่าสนใจอยู่มาก และยิ่งปัจจุบันนี้ นครพนมเป็นจุดผ่านแดนไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่สำคัญอีกจุดหนึ่ง อีกทั้งยังมีความเจริญในหลาย ๆ ด้าน มีการคมนาคมสะดวกและมีสนามบิน ซึ่งช่วยส่งเสริมศักยภาพทางการท่องเที่ยวของจังหวัดได้เป็นอย่างดี จึงถือว่านครพนมเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย

จังหวัดนครพนม แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครพนม อำเภอธาตุพนม อำเภอนาแก อำเภอท่าอุเทน อำเภอเรณูนคร อำเภอบ้านแพง อำเภอปลาปาก อำเภอศรีสงคราม อำเภอนาหว้า อำเภอโพนสวรรค์ อำเภอนาทม และอำเภอวังยาง

ที่พักนครพนม มีหลากหลายรูปแบบตั้งแต่ โฮสเทลนครพนม บังกาโลนครพนม เกสต์เฮาส์นครพนม โฮมสเตย์นครพนม พูลวิลล่านครพนม รีสอร์ทนครพนม โรงแรมนครพนม


กิจกรรมที่น่าสนใจเมื่อคุณมาท่องเที่ยวที่ จังหวัดนครพนม

  • พระธาตุพนม ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
  • พระธาตุนคร ประดิษฐานอยู่ที่วัดมหาธาตุ มีลวดลายวิจิตรตระการตา
  • ชมวิวริมโขง ที่นครพนม มีเส้นทางคนเดินและเส้นทางจักรยานเลียบริมโขง
  • วัดนักบุญอันนา หนองแสง เป็นโบสถ์คริสต์ที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง
  • อุทยานแห่งชาติภูลังกา จุดเด่นที่น่าสนใจ คือดอยภูลังกา ดอยหัวลิง

1

รายการ ที่พักทั้งหมด 2 รายการ